Wat is Buro B?

Buro B is de bedrijfsnaam van Arjan Roos. Sinds januari 2005 biedt Arjan op freelance basis tijdelijke en flexibele assistentie aan kleine zelfstandigen en bedrijven in Wageningen en omstreken.

Kan Buro B iets voor u betekenen?

 

Het kan voor u als ondernemer voordelig zijn om Buro B in te schakelen indien u:
  handen of tijd tekort komt om uw werk naar voldoening uit te kunnen voeren. U kunt Buro B dan de eenvoudige, tijdrovende of saaie klussen laten doen zodat u zich zelf meer kunt richten op uw kerntaken.
  graag extra opdrachten zou willen aannemen maar daar niet de capaciteit voor heeft. U kunt een deel van uw werk dan uitbesteden aan Buro B. Door het relatief lage uurtarief van Buro B verdient u deze onkosten gemakkelijk terug met de extra inkomsten uit de extra opdrachten.
  stelselmatig niet toekomt aan op zich belangrijke maar minder urgente taken. Te denken valt aan zaken als archivering, adressenbestanden bijwerken of uitbreiden, computers updaten of upgraden, websites bijwerken, incasso beheer, markt verkenning, literatuur verkenning. Buro B kan dit soort 'achterstallig onderhoud' voor u uitvoeren.
  het liefst kleine eenvoudige klusjes uitbesteedt zodat u zich kunt blijven concentreren op de hoofdzaken. Zelfs voor klusjes van één of enkele uren kunt u Buro B prima inschakelen.
  werk wilt uitbesteden omdat u bepaalde capaciteiten of kennis niet (voldoende) in huis heeft. Mogelijk kunt u Buro B dan inschakelen om het voor u uit te voeren. Zie hier voor een overzicht van de specifieke capaciteiten, kennis en ervaring van Buro B.

Hoe werkt Buro B?

  Buro B werkt overwegend op locatie bij de opdrachtgever, maar kan het werk ook op haar eigen kantoor uitvoeren. Naar gelang de wens van de opdrachtgever werkt Buro B met eigen computer apparatuur of op apparatuur van de opdrachtgever.
  Flexibiliteit en inspelen op de behoeften van de opdrachtgever staan centraal bij Buro B. Opdrachten kunnen variëren van incidentele klusjes van 1 uur tot langdurige of vaste periodieke opdrachten. Eventueel kan buiten de standaard kantoortijden worden gewerkt.
  Buro B werkt tegen een vast uurtarief van €30,- per uur (excl. Btw).
  Indien gewenst kan vooraf een maximum aantal uren voor de opdracht worden overeengekomen.

Wat voor werk kunt u Buro B laten doen?

 

Het werk moet geschikt zijn om uit te besteden. Dit betekent dat het werk geen specialistische kennis of bekwaamheden vereist. Eenvoudige, zich herhalende handelingen zijn het meest geschikt om uit te besteden. Ook taken die gerekend worden tot de 'overhead' zijn veelal geschikt om uit te besteden.

Meer complexe, specialistische taken kunnen ook aan Buro B worden uitbesteed als deze taken na een periode van instructie goed zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. De hoeveelheid te verwachten werk moet dan wel in een redelijke verhouding staan tot de benodigde inwerkperiode. De kosten van de inwerkperiode kunnen worden gedeeld door Buro B en de opdrachtgever.

Verder kunt u Buro B natuurlijk ook altijd inschakelen voor taken waar zij de specifieke kennis en capaciteiten voor heeft (zie hier).

Heeft u nog meer informatie over Buro B?

Zoals gezegd, Buro B = Arjan Roos. Arjan is een sinds 2001 afgestudeerd Wagenings Ir. in de tropische landbouw en bosbouw. Hierdoor heeft Arjan veel 'feeling' met werk in typische Wageningse sectoren als milieu, landbouw, voeding en landschap. Hier is een gedateerde foto van Arjan te vinden. Arjan is te typeren als nauwkeurig, verantwoordelijk, vriendelijk, meedenkend, onafhankelijk en creatief.

Buro B is ontstaan uit de activiteiten die Arjan tijdens en na zijn studie ontplooide voor bevriende ondernemers in de omgeving van Wageningen. Met Buro B zijn de activiteiten uitgebouwd tot een full-time professioneel aanbieden van assistentie aan bedrijven.

Waar staat de naam 'Buro B' eigenlijk voor?

 

Buro B stelt zich op als een ondersteunend, secundair buro, waar de opdrachtgever ('Buro A') werk naartoe kan delegeren indien hij/zij daartoe de behoefte voelt. Buro B doet graag het saaie, tijdrovende, eenvoudige of juist lastige werk waar Buro A niet aan toekomt of waar hij/zij zich liever niet mee bezig houdt. Door de ondersteuning van Buro B kan Buro A zich bezighouden met de activiteiten die zijn/haar werkelijke specialiteit zijn en die het meeste geld opleveren...

In schema:

 

Hoe kan ik Buro B bereiken?

 

Het kantoor van Buro B is gevestigd op Costerweg 1-D in Wageningen, in bedrijvencentrum "de Hanenhof". Om contact op te nemen kunt u het beste een e-mail sturen naar buro-b@mail.com of bellen naar 0317-428258.

Indien u geïnteresseerd bent om werk uit te besteden komt Arjan graag vrijblijvend bij u langs om kennis te maken en te bekijken wat de concrete mogelijkheden zijn.

 
Laatst bijgewerkt op 30 januari 2023